sábado, 21 de agosto de 2010

diccionario #2.2
Home is a time, not a place.


Happiness is an attitude, not an action.


No hay comentarios:

Publicar un comentario